?

Log in

No account? Create an account
Маленькі набор кінамана: «400 удараў» - kino_v_galereje [entries|archive|friends|userinfo]
kino_v_galereje

[ website | kinaklub ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Маленькі набор кінамана: «400 удараў» [Oct. 25th, 2011|10:34 am]
kino_v_galereje

kino_v_galereje

[will_wall]
400 ўдараўCineman Belarussian праводзіць цыкл мерапрыемстваў пад назвай «Маленькі набор кінамана». У межах гэтага цыклу будуць паказвацца і абмяркоўвацца класічныя фільмы, абавязковыя для прагляду кожным кінаманам.

У гэту пятніцу, 28 кастрычніка, у 19:00 у ДК «La Мора» пройдзе першы паказ з цыклу. Пачнем з яскравага прадстаўніка французскай новай хвалі фільма «400 удараў» (1959 г.) рэжысёра Франсуа Трюффо.

Запіс і месца сустрэчы тут: plus.klu.by/x7fjhu

LinkReply